Presentationsbild
10 februari

Kriminalvårdare

Företag
Kriminalvården
Placering
Sala

Bransch
Vård/omsorg

Anställningsform
Visstid

Semestervikariat som Kriminalvårdare
till Anstalten och Häktet Salberga

Läs mer och sök tjänsten på www.kriminalvarden.se

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet. Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.se

Verksamhetsområde Salberga är en del av Kriminalvården Region Mitt och består av anstalten och häktet Salberga. Anstalten är sluten och utgör tillsammans med häktet en verksamhet med 338 platser och sysselsätter ca; 250 anställda. Verksamheten är placerad i tätorten Sala. Verksamhetsområdet leds av en kriminalvårdschef tillsammans med ett antal kriminalvårdsinspektörer.

Företag
Kriminalvården
Placering
Sala

Bransch
Vård/omsorg

Anställningsform
Visstid
Kontaktinformation: Vi undanber oss all
kontakt från telefonsäljare.

Tidningsannons
Publicerad av Mediekompaniet