13 februari

Forskningskoordinatorer

Företag
Sveriges Lantbruks Universitet
Placering
Uppsala

Bransch
Övrigt

Ledningskansliet SLU söker tre forskningskoordinatorer för att ytterligare stärka stödet till universitets forskning och internationalisering. Vi söker dig som är relationsskapande och drivande med erfarenhet från forskningsfinansiering, projekt- och processledning. Du kommer att arbeta med viktiga samhällsfrågor i spännande nätverk med forskare, myndigheter och näringsliv. Din placering blir vid något av universitetets campus i Alnarp, Skara, Uppsala eller Umeå men du har hela SLU som bas för dina uppdrag. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Grants Office, som är en del av SLU:s ledningskansli.

Arbetsuppgifter:
Som forskningskoordinator är du ansvarig för ledningsstöd till forskare i stora och komplexa ansökningsprocesser samt i genomförandet av strategiska forskningsprojekt. Din kompetens kommer också att efterfrågas för utvecklingen av gemensamma temasatsningar och som stöd i internationellt påverkansarbete.

Du arbetar i projektets/processens ledningsgrupp och du stödjer forskarna med att utveckla relevans och koncept, formering av starka partnerskap, projektorganisation och rutiner för administration och kvalitetsgranskning. Tillsammans med projektledningen samordnar du skrivarbetet med stora ansökningar och kan också komma att skriva vissa delar. Du arbetar med flera parallella processer/projekt samtidigt och samordnar också övrigt verksamhetsstöd till dessa processer/projekt.

Kvalifikationer:
Du har högskoleutbildning och omfattande erfarenheter från projekt- och processledning. För tjänsten krävs vidare att du har erfarenhet av att skriva internationella forskningsansökningar och från samverkan i internationell miljö.

Det är meriterande om du medverkat i ledningen av stora internationella projekt t.ex. inom EU och/eller arbetat med forskningsstöd eller hos forskningsfinansiär. Har du arbetat med strategisk kommunikation t.ex. som science writer är det också meriterande liksom om du har egen forskarutbildning och erfarenhet av att utvärdera forskningsansökningar.

Mycket goda språkkunskaper i engelska samt i ytterligare ett europeiskt språk t.ex. svenska krävs för tjänsten. Du behöver inte kunna svenska men SLUs språkpolicy innebär att alla medarbetare efter fyra år som anställd ska kunna ta till sig information på svenska.

Som person är du kommunikativ och uttrycker dig väl både i skrift och tal. Dina ledar- och relationsskapande egenskaper är viktiga. Du är drivande och prestigelös med god samarbetsförmåga och du har ett starkt engagemang för forskning och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för tjänsten.

Placering:
Uppsala, Alnarp, Skara eller Umeå. SLU strävar efter att i tillsättningen, om möjligt, uppnå en jämn fördelning av de tre forskningskoordinatorerna över SLU:s orter. Tjänsten innebär resor inrikes och utrikes som kan uppgå till ca 40 dagar per år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år med eventuell möjlighet till fast anställning.

Omfattning: 50-100%

Tillträde: 1 sept 2017

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 504/2017.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala eller registrator@slu.se senast den 14 mars 2017.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Mer information:
Staffan Lund, Enhetschef vid Ledningskansliet,
018-671130, 070-6303829, staffan.lund@slu.se

Fackliga företrädare:
Saco-S SLU, SACO, 018-67 10 85
Linda Thörnström, SEKO, 018-67 10 57
Lotta Olsson, ST, 018-67 15 36

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Campus Ultuna ligger utmed Fyrisån, strax söder om Uppsalas stadskärna. Det är SLU:s största campusområde och en av flera i Uppsala där universitetet har verksamhet. På Campus Ultuna finns de båda fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap respektive veterinärmedicin och husdjursvetenskap, samt huvuddelen av universitetets ledning och administration. Campusområdet genomgår en omfattande modernisering och förnyelse. Ett av de senare tillskotten är nya universitetsdjursjukhuset, det enda i sitt slag i landet där avancerad djursjukvård samsas med frontlinjeforskning.

Företag
Sveriges Lantbruks Universitet
Placering
Uppsala

Bransch
Övrigt

Kontaktinformation: Vi undanber oss all
kontakt från telefonsäljare.

Tidningsannons
Publicerad av Upsala nya tidning